Algemeen Actueel Groepen Veilig leren lezen Taalverhaal Overige leermethoden Links Foto's Nieuwsbulletin  
 
 Schatkiststarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Estafettestarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Engels - The Teamstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Rekenenstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Levensbeschouwingstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 
Schatkist
In groep 1 en 2 wordt gewerkt met de methode Schatkist.

Wat is Schatkist:
In Schatkist staat het kind centraal: leren is en blijft leuk. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, maar er zijn wel overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling loopt. Er wordt gebruik gemaakt van ankers/thema’s en routines.
De doelstellingen zijn afgestemd op de tussendoelen beginnende geletterdheid en taal en rekenen. De activiteiten zijn zodanig opgebouwd dat alle kinderen er aan deel kunnen nemen, ieder op zijn eigen niveau. Bij het kiezen van 1 anker per seizoen zijn alle tussendoelen gewaarborgd. We werken 4 x per jaar aan een anker/thema.

Naast de ankers van Schatkist werken we ook aan thema’s zoals herfst, Sinterklaas, Kerstmis, Pasen/lente. Tijdens deze thema’s zijn de kinderen ook spelenderwijs bezig met onderdelen van het fonemisch bewustzijn zoals lettergrepen, korte en lange woorden/zinnen, rijmen, beginklank e.d. Maar ook op rekengebied zoals getallen, tellen, vormen, kleuren, series maken e.d. Bij ieder thema bieden we letters aan waar ze in de klas allerlei spelletjes mee doen.

Ieder dag besteden we aandacht aan de tussendoelen die de kinderen nodig hebben voordat ze naar groep 3 gaan.
De tussendoelen hebben te maken met mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling.
De werkvormen kunnen verschillend zijn, soms werk je met de gehele klas, dan met een klein groepje en ook wordt er gewerkt in de hoeken.
In aansluiting op de methode van groep 3 Veilig Leren Lezen wordt er binnen Schatkist ook gewerkt met groepjes kinderen die extra herhaling nodig hebben en ook groepjes kinderen die extra uitdagende activiteiten nodig hebben.

Aansluiting van Schatkist met Veilig Leren Lezen:
De taallijn loopt door in Veilig Leren Lezen, maar het hoofdaccent verschuift dan naar het leren lezen.
Een belangrijk ontwikkelingdeel van Schatkist is de systematische vergroting van het taalbewustzijn van kinderen.
In Schatkist wordt veel werk gemaakt van taalspelletjes. Zo krijgen kinderen greep op geschreven taal. De ankerverhalen komen in groep 3 weer terug.

aangepast 13 augustus 2012

 

PCBS 't Rietland - Nieuwstraat 8 - 4926AX Lage Zwaluwe - Telefoon: 0168-482535 - e-mail: info@pcbsrietland.nl