Algemeen Actueel Groepen Veilig leren lezen Taalverhaal Overige leermethoden Links Foto's Nieuwsbulletin  
 
 Welkomstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Het teamstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Schoolgidsstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Stichting de Waardenstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 MR/GMR/MR+starnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Ouderraadstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Buitenschoolse opvangstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Tussenschoolse opvangstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Contactstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 
De Ouderraad
Dit schooljaar bestaat de ouderraad uit 12 enthousiaste ouders die zich op verschillende manieren voor de school willen inzetten. Iedereen die een schoolgaand kind heeft op onze basisschool kan, als daartoe de gelegenheid wordt geboden, lid worden van de ouderraad.
De ouderraad vergadert ca. zes keer per jaar met een voltallige bezetting. Tijdens deze vergaderingen is ook altijd één van de leerkrachten aanwezig. Deze draagt zorg voor een goede communicatie tussen het team en de ouderraad.
 
Taken van de ouderraad
Alle leden van de ouderraad zijn actief betrokken bij het bedenken, uitwerken en organiseren van de vele activiteiten die tijdens het schooljaar plaatsvinden, maar zij helpen ook actief bij de uitvoering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 
  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Pasen
  • Kleuterfeest
  • Verjaardag leerkrachten
  • Rietlanddag
  • Sportdag groep 1 & 2 en groep 3 t/m 8
  • Verkeersexamen groep 7
  • Afscheid groep 8

Hulpouders
Alle activiteiten blijven veel werk en inzet vragen, vaak zoveel dat het bijna niet te behappen is voor de ouderraad alleen. Om die reden vragen we sinds een paar jaar met succes aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen om zich op te geven voor een of meer commissies om de leden van de ouderraad en het onderwijsteam te ondersteunen bij het tot een succes maken van de activiteiten. 

Er zijn nu een aantal commissies die voor een groot gedeelte bestaan uit vaste hulpouders. De coördinatie van deze commissies blijft bij de ouderraad en het onderwijsteam. Zij zullen contact opnemen met de hulpoudercommissies wanneer hun hulp gewenst is.
Soms kan het voorkomen dat alleen de hulp en inzet van de hulpouders niet genoeg is. In dat geval zullen we ook aan de andere ouders een oproep doen om ons te helpen. Ook dan hopen we op enthousiaste reacties.

Ouderbijdrage
Van ouders wordt een ouderbijdrage gevraagd. Dit geld komt ten goede aan de leerlingenen wordt gebruikt voor het organiseren van onder andere het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, het Paasfeest, de sportdagen, het Kleuterfeest voor groepen 1 en 2, het Schoolreisje voor groep 3 t/m 7 en het kamp voor groep 8.

Ouders betalen € 30,00 per kind per schooljaar. Mocht de ouderbijdrage niet (geheel) worden betaald, dan behoudt de school zich het rechtvoor om de leerlingen uit te sluiten van activiteiten die uit de ouderbijdrage worden bekostigd.
De ouderbijdrage zal in twee delen van € 15,00 door middel van automatische incasso worden geïnd in de maanden oktober en februari van elk schooljaar. De machtiging met betrekkin tot de automatische incasso ontvangt u aan het begin van het schooljaar.

Huidige bezetting
De volgende ouders nemen zitting in de ouderraad:

Regina Visseren (voorzitter)
Ingrid v.d. Steen (secretaris)
Anje v.d. Berg (penningmeester)
Astrid van Leest
Diana v.d. Heuvel
Lenina Polak
Kadira Kuijken
Miranda Heil
Lisette van Ofwegen
Miranda Dingemans
Miranda Ligthart
Annette Stoop

Contact
De leden van de ouderraad staan uiteraard altijd open voor vragen en/of suggesties. Deze kunnen kenbaar gemaakt worden door contact op te nemen met een van de leden van de ouderraad. De telefoonnummers zijn te vinden in de schoolgids. Ook kunnen de leden van de ouderraad natuurlijk aangesproken worden op het schoolplein of door een e-mail te sturen naar
or-pcbsrietland.nl.

Jaarverslagen 
Hier kunt u de jaarverslagen lezen: 

Jaarverslag schooljaar 2009/2010 

Jaarverslag schooljaar 2008/2009
 
aangepast: augustus 2012
PCBS 't Rietland - Nieuwstraat 8 - 4926AX Lage Zwaluwe - Telefoon: 0168-482535 - e-mail: info@pcbsrietland.nl