Algemeen Actueel Groepen Veilig leren lezen Taalverhaal Overige leermethoden Links Foto's Nieuwsbulletin  
 
 Welkomstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Het teamstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Schoolgidsstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Stichting de Waardenstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 MR/GMR/MR+starnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Ouderraadstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Buitenschoolse opvangstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Tussenschoolse opvangstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Contactstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 
Tussen schoolse opvang
Wij hebben gekozen voor de samenwerking met Kindercentra de Roef om een kwalitatief goede TSO te realiseren. Kindercentra de Roef heeft kinderdagverblijven, locaties voor tussen- en naschoolse opvang, peuterspeelzalen en een gastouderbureau onder haar beheer.

Wat doet kindercentra de Roef
Kindercentra de Roef verzorgt de TSO op deze school volgens een dienstenpakket dat de school heeft gekozen. Er zullen maximaal 15 kinderen per medewerker TSO aanwezig zijn. Wij werken met een pedagogisch medewerker en één of meerdere vrijwilligers. De opvang zal plaatsvinden in de ruimten van de Roef.

Inschrijven, plaatsen en opzeggen
Ouders schrijven hun kind voor de TSO bij Kindercentra de Roef in door middel van een
aanmeldingsformulier. Dit formulier is te downloaden via de website: www.kindercentraderoef.nl
Hiermee sluiten ouders een contract af met Kindercentra de Roef. Op het aanmeldingsformulier kunnen ouders hun gewenste abonnement aangeven, dit kan door middel van vaste dagen of flexibele opvang. Een contract geldt voor het lopend schooljaar. Verlaat uw kind tussentijds de school dan heeft u één maand opzegtermijn.
In het informatiepakket bevindt zich een toestemmingsformulier. Dit toestemmingsformulier dient te worden ingevuld en ondertekend. U geeft hiermee wel of geen toestemming dat uw kind incidenteel met een vriend(in) mee naar huis mag om te eten.

Wijzigingen
Ouders/verzorgers dienen wijzigingen schriftelijk of per mail één maand van tevoren door te geven:
Administratiekantoor Murlen Dienstverlening
Postbus 111 4920 AC Made
E-mail murlen@murlendienstverlening.com

Aanmelden / afmelden
Wanneer u uw kind voor een flexibele overblijfbeurt wilt aanmelden, kunt u dat doen bij het Centraal Kantoor of via Murlen. Het centraal kantoor is te bereiken tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0168-403881. Graag aan/afmelden voor 09.30 uur! Murlen Dienstverlening is bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur via telefoonnummer 076-5935684.
Indien u een vaste dag afneemt en uw kind bezoekt een keer niet de TSO, dan dient u uw kind vooraf af te melden bij bovenstaand telefoonnummer. Afmelden = niet betalen.

Financiële afhandeling
Murlen dienstverlening regelt de financiële overblijfadministratie. Vooraf koopt u overblijfbeurten in door een bedrag over te maken naar rekeningnummer: 14.33.52.334 t.n.v. TSO De Roef BV. o.v.v. “basisschool [” en uw unieke overblijfnummer. Dit unieke overblijfnummer krijgt u van Murlen bij aanmelding. Murlen stuurt u een digitale overblijfkaart toe met toelichting en een begeleidende brief. Voor informatie over de financiële afhandeling kunt u contact opnemen met Murlen dienstverlening.
 
 
 
 
 
aangepast: 21 augustus 2012
PCBS 't Rietland - Nieuwstraat 8 - 4926AX Lage Zwaluwe - Telefoon: 0168-482535 - e-mail: info@pcbsrietland.nl