Algemeen Actueel Groepen Veilig leren lezen Taalverhaal Overige leermethoden Links Foto's Nieuwsbulletin  
 
 Nuttige adressenstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 Links voor leerlingenstarnet/themes/editable/arrow_blue.gif
 
Hier treft u links met nuttige informatie.

Stichting De Waarden
  (http://www.stichtingdewaarden.nl)

Schoolmaatschappelijk werk
  (http://www.trema.org)
  Alle scholen binnen de gemeente Drimmelen zijn aangesloten bij Trema Welzijn voor de levering van schoolmaatschappelijk werk. Trema biedt o.a. een inloopspreekuur voor ouders en leerkrachten, overlegmomenten op de scholen en aanmeldingen van casussen en terugkoppeling.

Begeleiding voor kinderen en jongeren
  (http://www.noŽ.net )
  NoŽ biedt een plek voor kinderen en jongeren die uit balans zijn door een echtscheiding, het overlijden van een dierbare of door gebrek aan eigenwaarde om datgene te kunnen delen wat aandacht nodig heeft.

KidZwijs Ė onderwijs
  (http://www.kidZwijs.nl)
  KidZwijs Ė onderwijs: voor remedial teaching en training. KidZwijs biedt verschillende vormen van training en begeleiding: * ondersteuning voor kinderen en ouders met praktische trainingen op het gebied van faalangst en hooggevoeligheid * trainingen mindmappen om effectiever te leren * lees- of spellingbegeleiding wanneer het lezen of spellen onvoldoende vordert. Naast een vast aanbod is er ook een wisselend aanbod aan onderwijsactiviteiten. Kijk op de site voor meer informatie: www.kidZwijs.nl

Dyslexie in Lage Zwaluwe
  (http://www.stichtingtaalhulp.nl)
  Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van dyslexie, zowel vergoed als niet-vergoed. Al een flink aantal kinderen in heel Nederland heeft de weg naar deze al 25 jaar bestaande succesvolle behandeling gevonden. LeesVlot is de eerste vestiging van Stichting Taalhulp in Brabant en bevindt zich in Lage Zwaluwe. Kijk voor meer informatie op de website of neem contact op met Anita Michielsen: 06-426 65 115

Reken maar!
  (http://www.rekenmaar.biz )
  Reken maar! Rekenen voor, met en door kinderen en jongeren. Dit vanuit de overtuiging dat iedereen kan (leren) rekenen. De meeste kinderen leren dit succesvol op school, al dan niet met extra inspanningen van de leerkracht. Soms is er begeleiding nodig die volledig is afgestemd op de behoeften van het kind om deze vaardigheden eigen te maken. Als rekenen moeilijk is voor uw kind, heeft het zelfvertrouwen van uw kind vaak al wat schade opgelopen. Uitgangspunt is de kennis en kunde van uw kind. Wat snap je al wel? Hoe knap ben je al? Vanuit dit startpunt gaan we werken. Alle kennis en vaardigheden gaan we ontdekken en eigen maken door te spelen, te lopen, te tekenen, te bouwen, etc. Want je leert graag die dingen die je leuk vindt om te doen en dingen die je met plezier doet, onthoud je veel beter. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website www.rekenmaar.biz of de folder die u op school of bij mij op kunt vragen info@rekenmaar.biz. U mag mij ook bellen voor meer informatie 06-138 37 630.

De sociale kaart
  (http://www.jeugdwijzer-brabant.nl)
  Welke scholen zijn er in de buurt, waar kan ik terecht voor hulp, welke instantie kan mij helpen/begeleiden bij de problemen waar ik tegenaan loop bij de opvoeding van mijn kind. Een antwoord op deze vragen kunt u hier vinden

Klachtencommissie Christelijk Onderwijs
  (http://www.klachtencommissie.org)
  Als de directeur of het bestuur een klacht niet op een bevredigende manier kan behandelen, kan de klger terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. De commissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bevoegd gezag. Het advies van de klachtencommissie bevat een gemotiveerd oordeel over het al of niet gegrond zijn van de klacht. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen over de door het bevoegd gezag te nemen maatregelen. Het advies zal in de praktijk vaak van doorslaggevend belang blijken bij het neme van een beslissing door het bevoegd gezag.

Vragen over onderwijs
  (http://www.50tien.nl)
  Voor al uw vragen over het onderwijs in het algemeen kunt u terecht bij 5010.

Buitenschoolse opvang Kindercentra de Roef
  (http://www.kindercentraderoef.nl)

Inspectie
  (http://www.onderwijsinspectie.nl)

PCBS 't Rietland - Nieuwstraat 8 - 4926AX Lage Zwaluwe - Telefoon: 0168-482535 - e-mail: info@pcbsrietland.nl